BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

WHOIS - Tra cứu thông tin địa chỉ IP

 

Hướng dẫn:

Tìm theo tên mạng:

  • Trong mục từ khoá hãy nhập tên mạng cần tìm (ví dụ: vdc-net, fpt-net, netnam ..)
  • Trong mục kiểu chọn kiểu là tên mạng
  • Mục mức tìm giới hạn phạm vi tìm kiếm, làm tăng tốc độ tìm (mặc định là tất cả)

Tìm theo địa chỉ:

  • Trong mục từ khoá hãy nhập tên địa chỉ cần tìm (ví dụ: 203.162.57.78)
  • Trong mục kiểu chọn kiểu là IP
  • Mục mức tìm giới hạn phạm vi tìm kiếm, làm tăng tốc độ tìm (mặc định là tất cả)