Thống kê số lượng truy vấn tên miền | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê số lượng truy vấn tên miền

Biểu đồ thống kê số lượng truy vấn tên miền qua từng năm:

 

Biểu đồ thống kê số lượng truy vấn tên miền .VN (số liệu tháng 01/2018 đến tháng 7/2018):