BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Danh sách thành viên kết nối VNIXv6

 

STT

ISP

Địa điểm

Dung lượng

đường truyền

ASN

IPv6

1

Trung tâm Internet Việt Nam

(VNNIC)

Hà Nội

1Gbps

23902

2001:0DC8::/32

TP.HCM

1Gbps

24066

Đà Nẵng

1Gbps

24089

2

Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) - Tập đoàn bưu chính, viễn thông Việt Nam Việt Nam

(VNPT)

Hà Nội

10 Gbps

7643

2001:0EE0::/32

TP. HCM

20 Gbps

3

Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT

(FPT)

Hà Nội

1 Gbps

18403

2405:4800::/32

TP. HCM

1 Gbps

4

Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel

(VIETTEL)

Hà Nội

10 Gbps

7552

2402:0800::/32

TP. HCM

20 Gbps

Đà Nẵng

2Gbps

5

Công ty Netnam

(Netnam)

Hà Nội

1 Gbps

24173

2401:E800::/32

TP. HCM

1 Gbps

24176

6

Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn

(SPT)

Hà Nội

1 Gbps

7602

2402:F800::/32

TP. HCM

2 Gbps

Đà Nẵng

1 Gbps