BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chương trình Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi IPv6, IPv6 For Gov năm 2024 và định hướng 2025

I. Chương trình Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi IPv6, IPv6 For Gov năm 2024 và định hướng 2025

(Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024)

Thời gian

 Nội dung

 Đơn vị

08h00 – 08h30

 Đón tiếp đại biểu (trực tiếp)

 Kết nối trực tuyến (với VPB ở Tp.HCM, Tp.Đà Nẵng và 63 Sở TTTT)

 

08h30 - 08h40

 Giới thiệu đại biểu và chương trình

 Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

08h40 - 08h50

 Phát biểu khai mạc

 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Huy Dũng

08h50 – 09h10

 - Kết quả Công tác IPv6 năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024, giai đoạn 2024 - 2025

 - Chỉ tiêu, nhiệm vụ dành cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

 Lãnh đạo VNNIC

09h10 – 10h45

 Trao đổi thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác IPv6

 - Chia sẻ kinh nghiệm, kết quả;

 - Biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác IPv6.

 - Đề xuất, kiến nghị của các đơn vị.

 Các đơn vị tham gia Hội nghị

10h45 – 11h00

 Phát biểu chỉ đạo, định hướng công tác IPv6, IPv6 For Gov trong thời gian tới.

 Thứ trưởng Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông

 Nguyễn Huy Dũng

11h00

 Bế mạc Hội nghị

 

II. Tài liệu hội nghị.

1. Slide báo cáo.

2. Quyết định số 377/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch chuyển đổi IPv6 Việt Nam, IPv6 for Gov năm 2024.

3. Quyết định số 38/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025.

4. Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".