BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tổ chức Khoá đào tạo IPv6 cho các đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, Ngành (31/10/2016)

Ngày 26-27/10/2016, Thường trực Ban tổ chức 2 khóa đào tạo thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 cho các đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, Ngành.

Theo Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (Quyết định số 936/QĐ - BTTTT ngày 02/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác đã tổ chức thành công 02 khoá đào tạo "Triển khai thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 trong khối cơ quan Nhà nước". Chương trình diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 27/10/2016 thu hút sự tham gia của 34 cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin của các Bộ, Ngành tại Hà Nội bao gồm: Văn phòng TW Đảng; Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Ngoại giao; Ngân hàng Nhà nước; vv...

Theo lộ trình triển khai, các cơ quan Đảng và Nhà nước phải là đơn vị đi đầu và làm gương cho các tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam trong công tác thúc đẩy triển khai IPv6. Kết thúc các khoá đào tạo, 100% cán bộ tham gia nắm bắt được xu hướng triển khai, tầm quan trọng của IPv6. Các kiến thức lý thuyết cơ bản liên quan đến IPv6, các công nghệ chuyển đổi IPv4-IPv6 phổ biến trên thế giới, tình trạng hỗ trợ IPv6 trên các hệ điều hành, trình duyệt, cấu hình cấp phát IP tĩnh, động, statefull, stateless, IPv6 với vấn đề an toàn bảo mật cũng là các nội dung được đề cập trong khoá học.

Kết thúc chương trình đào tạo, học viên được tham gia bài trắc nghiệm đánh giá kết quả. Qua kết quả kiểm tra cuối khóa, các học viên đều đã nắm bắt tốt tình hình, hiện trạng triển khai IPv6 của Việt Nam, từ đó có nghiên cứu để xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng lưới của Bộ, Ngành do đơn vị phụ trách. Tất cả học viên tham gia đều nhận được chứng chỉ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại các khóa đào tạo:

Ông Trần Minh Tân - Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Toàn cảnh Khóa đào tạo Triển khai thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 trong Khối cơ quan Nhà nước.

 

 

Ông Trần Minh Tân - Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam trao chứng chỉ đào tạo cho các cán bộ