BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ toàn cầu

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: P 304 – A5, 29 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại/Fax: +84-4-39334060/+84-4-39334056
- Email: domainvn@gltec.com
- Website: http://www.gltec.com.vn

Cơ sở đăng ký tên miền
Điện thoại/Fax
Email
Website
Cơ sở tại miền Bắc
P 304 – A5, 29 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

+84-4-3-9334060/
+84-4-39334056

domainvn@gltec.com

www.gltec.com.vn

Trung tâm Công nghệ Phần mềm (HSP)

+ 84-31-3736674/
+ 84-31-3508508/
+ 84-31-3641014

domainvn@gltec.com

www.gltec.com.vn

Cơ sở tại miền Trung
Số 258 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng +84-511-3 691 691/
+84-4-3-9334060/
+84-4-39334056

domainvn@gltec.com

www.gltec.com.vn

Cơ sở tại miền Nam

Số 232/17 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

+0905554568/
+84-4-39334060/
+84-4-39334056

domainvn@gltec.com

www.gltec.com.vn