BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: 71 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại/Fax: +84-24-39426896/ + 84-24-39426897
- Email: e-sales@esc.vn
- Website: http://www.esc.vn

Cơ sở đăng ký tên miền
Điện thoại/Fax
Email
Website
Cơ sở tại miền Bắc

71 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84-24-39426896/
+84-24-39426897

e-sales@esc.vn

www.esc.vn

Công ty Cổ phần Xúc Tiến Thương Mại Điện Tử - Tầng 10, Tháp văn phòng C'Land, 156 Xã đàn 2, Q. Đống Đa, Hà Nội

+84-24-62767086/ +84-24-35127079

ecp@ecpvn.com

www.ecpvn.com

Cơ sở tại miền Nam

145 đường D3, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM

+84-28-62944808/
+84-28-62581409
e-sales@esc.vn

www.esc.vn

A16 –Thành Ủy, đường 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức

+84-28-62843035/
+84-28-62581409

e-sales@esc.vn

www.esc.vn

Công ty Công Nghệ Trực Tuyến Vi Sun - 46 Cửu Long, Phường 5, Q. 10, TP HCM

+84-28-39771947/
+84-28-39771948

domain@vn84.com www.visun.vn

Công ty Cổ Phần Tin Học Long Thành - Lầu 13, khu B, Tòa nhà Indochina, 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP HCM

+84-28-22032203/
+84-28-22202332
info@ltcvietnam.vn www.ltcvietnam.vn
Chi nhánh QTSP - PMV Corporation - Tòa Nhà SBI, Khu CV Phần Mềm Quang Trung, Đường Tô Ký, Q. 12, TP HCM +84-28-37154065/
+84-28-37178666
info@tenmienplus.com www.tenmienplus.vn
Công ty TNHH Giải Pháp Trực Tuyến Phương Nam (gọi tắt là PNS)

+84-28-36015411

+84-28-35891574

esc@pns.vn www.pns.vn