BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến về Quyết định phê duyệt danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá

Ngày 01/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2014. Để nội dung các quy định tại Quyết định được triển khai thực tế, đáp ứng nhu cầu xã hội về việc đăng ký, sử dụng tên miền “.vn” không dấu cấp 2 có 1 hoặc 2 ký tự, Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) đã nghiên cứu và dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá.

Dự thảo Quyết định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân (Chi tiết xem tại đây).