BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Dịch vụ Web Redirect (Truy nhập các trang web hiện có của chủ thể bằng tên miền tiếng Việt)

Chủ thể hiện nay đang sở hữu một website, facebook, blog cá nhân sử dụng tên miền truyền thống. Các đường dẫn đến các trang web này có thể rất dài, không gợi nhớ dẫn đến việc chia sẻ với đối tác, người thân, tìm kiếm qua các hệ thống tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing …) không thuận tiện. Dịch vụ Web Redirect sử dụng tên miền tiếng Việt sẽ khắc phục được những nhược điểm này, dịch vụ này được cung cấp miễn phí, cho phép Truy nhập các trang web hiện có của chủ thể bằng tên miền tiếng Việt và trong suốt quá trình truy nhập thì thanh địa chỉ của trình duyệt vẫn hiển thị tên miền tiếng Việt.
Ví dụ:
- Truy nhập bằng tên miền truyền thống:

- Truy nhập bằng tên miền tiếng Việt: nội dung không thay đổi, thanh địa chỉ hiện tên miền tiếng Việt: