BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

189/2010/TT-BTC

Số hiệu: 
189/2010/TT-BTC
Trích yếu nội dung: 
Quy định về phí, lệ phí tên miền quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam
Ngày ban hành: 
24/11/2010
Hình thức văn bản: 
Thông tư
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Người ký duyệt: 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng bộ tài chính
Download: