BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Số hiệu: 
72/2013/NĐ-CP
Trích yếu nội dung: 
Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày ban hành: 
15/07/2013
Hình thức văn bản: 
Nghị định
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Người ký duyệt: 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng