BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Số hiệu: 
06/2019/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung: 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
Ngày ban hành: 
19/7/2019
Hình thức văn bản: 
Thông tư
Cơ quan ban hành: 
Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt: 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông