Tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật kết nối VNIX | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật kết nối VNIX

1. Chuẩn thiết bị truyền dẫn ODF

  • ODF dạng Rackmount 19 inch, kích thước không quá 2U.
  • Interface connector chuẩn SC/UPC hoặc FC/UPC.

2. Chuẩn giao diện kêt nối của hệ thống chuyển mạch trung tâm

  • Chuẩn giao diện 1 Gigabit SFP
  • Chuẩn giao diện 10 Gigabit SFP+

3. Kết nối chuyển mạch quang thông minh

Hiện tại VNNIC đã đưa vào khai thác hệ thống chuyển mạch quang thông minh, thiết bị có chức năng chính là thực hiện chuyển mạch tự động hoặc nhân công khi kết nối chính bị sự cố, hoặc suy hao quá lớn vượt ngưỡng cho phép.

Các trường hợp cơ bản kết nối qua CMQTM:

  • Trường hợp 1: ISP sử dụng Router kết nối tới SW VNIX

ISP cần đầu tư thiết bị CMQTM phía ISP

  • Trường hợp 2: ISP sử dụng SW kết nối tới SW VNIX

Port 1 và 2 trên SW ISP có cấu hình giống nhau

Tài liệu tham khảo: Chi tiết mô hình và tiêu chuẩn kết nối CMQTM

4. Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA)

VNNIC cam kết thỏa thuận mức dịch vụ VNIX là 99.999% trong 01 năm cho hệ thống, bao gồm việc đảm bảo về độ sẵn sàng, chất lượng theo biên bản thỏa thuận kết nối đa phương đối với các cổng kết nối tại từng điểm và hoạt động định tuyến, trao đổi lưu lượng giữa các thành viên qua hệ thống VNIX.