MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
VIETNAM INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER

VNNIC conducted successfully online workshop on IPv6, DNSSEC and NIX for LANIC (November, 2020)

Under the scope of MoU between Ministry Information and Communications in Viet Nam and Ministry of Post and Telecommunication in Laos, VNNIC conducted online workshop on IPv6, DNSSEC and NIX for LANIC from 17th to 18th November 2020.

The workshop was designed to support LANIC on focused issues and important tasks: to develop and issue IPv6 Master Plan in Laos in 2021; to deploy DNSSEC for .LA third level domain and to develop management policies on National Internet Exchange in Laos.

Phát biểu khai mạc tại chương trình, ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam chia sẻ rằng, chương trình đào tạo trực tuyến lần này thể hiện nỗ lực tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau của VNNIC và LANIC trong phát triển tài nguyên Internet quốc gia, khắc phục các khó khăn khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, VNNIC sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ LANIC trong việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi IPv6 tại Lào, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật trong vận hành hệ thống DNS, triển khai DNSSEC cho tên miền cấp 3 .LA cũng như triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực về Internet tại Lào. Đây là cũng sứ mệnh VNNIC hướng đến trong giai đoạn phát triển mới, nhằm thúc đẩy “Internet for all”, phát triển Internet an toàn, tin cậy trên nền tài nguyên Internet thế hệ mới, kết nối khu vực và nỗ lực vì lợi ích của cộng đồng.

At the opening remarks, Mr. Nguyen Hong Thang, Director of VNNIC shared that the workshop demonstrated VNNIC and LANIC's efforts to strengthen their cooperation towards mutual benefits in the development of Internet resources. In the coming time, VNNIC is ready to join hands and support LANIC in building IPv6 deployment plan, deploying DNSSEC for third level .LA domain as well as developing Internet human resource in Laos. This is also the mission that VNNIC pursue in the new chapter of development, to promote "Internet for all" and ensure a safe and reliable Internet based on a new generation of Internet resources.

Mr. Nguyen Hong Thang, Director General of VNNIC deliveried openning speech at the workshop

DNSSEC deployment session on 18th November, 2020