BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chính sách, quy định

Tên miền | IP | DNS | VNIX

Tin tổng hợp

Tin trong nước | Tin nước ngoài

Hoạt động VNNIC

Sự kiện | Đào tạo | Thông báo
  • VNNIC phổ biến triển khai quy định tại Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT tới các Nhà đăng ký tên miền ".vn"

    Kể từ ngày 07/02/2022, Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT (Thông tư 21) ngày 8/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet chính thức có hiệu lực.

  • VNNIC, KISA họp song phương, tăng cường hợp tác phát triển tài nguyên Internet

    Với tinh thần tăng cường kết nối, hợp tác hiệu quả thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet quốc gia, ngày 27-28/12/2021, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức chương trình làm việc song phương với Cơ quan quản lý Internet và An toàn mạng Hàn Quốc (KISA). Đây là một trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa VNNIC và KISA trong năm 2021 nhằm chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, phát triển tài nguyên Internet; đồng thời hợp tác triển khai thử nghiệm dự án mở rộng hệ thống máy chủ DNS đối với các ccTLD trong khu vực.

  • Đào tạo chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

    Thực hiện công tác chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước theo Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 (ban hành theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), ngày 21/12/2021, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức Chương trình tập huấn chuyển đổi