BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Giới thiệu về hoạt động đào tạo IPv6 của Trung tâm Internet Việt Nam

Trung tâm Internet Việt Nam với vai trò Thường trực Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã và đang tổ chức cung cấp các chương trình đào tạo khác nhau về IPv6.

  1. Các chương trình đào tạo:
  • Chương trình 01 ngày: Được thiết kế với mục tiêu sau khi kết thúc khóa học, học viên nắm được các kiến thức cơ bản về IPv6, yêu cầu chuyển đổi IPv6 và các thức xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ.
  • Chương trình 02 ngày: Được thiết kế nâng cao nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu hơn về IPv6. Kết thúc khóa học, học viên có thể sử dụng các kiến thức nền tảng đã được học về IPv6 kết hợp với các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của mình để thực hiện các công tác kỹ thuật nâng cao về IPv6: định tuyến, cấu hình dịch vụ, thiết lập mạng lưới.
  • Chương trình đào tạo trực tuyến: Với các kiến thức lý thuyết cơ bản về IPv6 kết hợp một số mô hình thực hành để học viên tự thiết lập (VNNIC Internet Academy)
  1. Kết quả: Tính hết năm 2023, VNNIC đã thực hiện các khóa đào tạo cơ bản và chuyên sâu cho khoảng 4655 học viên là các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, các cán bộ quản lý của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.
  • Các doanh nghiệp: VNPT, Viettel, FPT, NetNam, SPT, CMC, SCTV, QTSC, BIDV ...
  • CQNN: Văn phòng TW Đảng, VP Quốc hội, các Bộ, ngành, các tỉnh thành phố.

 

Biểu đồ số lượng học viên được đào tạo, tập huấn IPv6 trong các chương trình của VNNIC