BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hội thảo IPv6

Để hưởng ứng "Ngày IPv6 Việt Nam" (06/5 hàng năm), Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia chủ trương tổ chức Hội thảo chuyên đề về IPv6 thành sự kiện thường niên, nhằm tăng cường công tác hợp tác quốc tế về IPv6, thúc đẩy triển khai IPv6 tại Việt Nam và góp phần quảng bá sự phát triển Internet Việt Nam ra thế giới.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào việc nâng cao nhận thức chuyển đổi IPv4 sang IPv6, ứng dụng IPv6 trong hoạt động sản xuất thiết bị công nghệ thông tin tương thích với IPv6; học hỏi kinh nghiệm quản lý và thúc đẩy phát triển IPv6 của thế giới để triển khai, cùng chung tay cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng; cập nhật các giải pháp chuyển đổi và những xu hướng công nghệ hiện đại (IoT,..) liên quan mật thiết tới IPv6,...