BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa là Nhà đăng ký tên miền quốc gia .VN chính thức của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại/Fax: +84-24-73086680/+84-24-35626539

- Hotline: 0902 027 212

- Email: contact@nhanhoa.com

- Website: http://www.nhanhoa.com.vn

 

Cơ sở đăng ký tên miền

Điện thoại/Fax

Email

Website

Cơ sở tại miền Bắc

Số Tầng 4, Tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

+84-24-73086680/

+84-24-35626539

Hotline

+84-902027212

tenmien@nhanhoa.com.vn
contact@nhanhoa.com

http://www.nhanhoa.com.vn/

Cơ sở tại miền Nam

270 Cao Thắng (Nối Dài) Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.

+84-28-7308 6680/

+84-28-3 868 1015

tenmien@nhanhoa.com.vn
contact@nhanhoa.com

http://www.nhanhoa.com.vn/