BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức tổng hợp quốc tế

  • Trong thời đại Kinh tế số cùng với cuộc đua “Cách mạng Công nghiệp 4.0”, vai trò Internet ngày càng trở nên quan trọng và là nền tảng, là cầu nối của mọi hoạt động kinh tế, xã hội quốc gia. Các hoạt động trong thế giới số đều phải dựa trên các nguồn lực cơ bản đầu tiên, đó là tài nguyên Internet, trong đó có tên miền. Với tầm quan trọng như vậy, ngày càng nhiều các tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động đăng ký, sử dụng tên miền tạo thành một ngành công nghiệp đặc biệt. Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng số tên miền dưới tất cả các đuôi tên miền cấp cao trên toàn cầu là 332,4 triệu tên, trong đó: có 146,1 triệu tên miền dưới các tên miền cấp cao mã quốc gia (ccTLD), chiếm 43,95%; 146.4 triệu tên miền dưới hai đuôi tên miền cấp cao chung truyền thống (.com và .net), chiếm 44,04%; 20.6 triệu tên miền dưới các đuôi tên miền cấp cao mới (new gTLD), chiếm 6,2% (nguồn https://www.verisign.com).

  • Theo công ty Facebook, tốc độ truy cập trang News Feeds của Facebook tăng lên từ 20-40% đối với các thiết bị di động sử dụng IPv6. Kết quả này cũng được kiểm chứng trên mạng của nhà cung cấp dịch vụ qua mạng cáp tại Mỹ là Time Warner Cable, tốc độ truy cập dịch vụ tăng 15% khi sử dụng IPv6.

Subscribe to Tin tức tổng hợp quốc tế