BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Việt Nam nằm trong 6 quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thứ 13 thế giới, đi đầu về chuyển đổi mạng Internet sang IPv6 (12/2018)