BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Phóng sự về tranh chấp tên miền ".vn" (VTC1)