BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tên miền quốc gia .VN kết nối thế giới, bảo vệ thương hiệu Việt