BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thủ tục đăng ký tên miền quốc gia .VN đạt tiêu chuẩn dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 - Phóng sự thực hiện bởi Đài TH Hà Nội