BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Vai trò của tên miền quốc gia “.VN” trong việc quảng bá, tiếp thị doanh nghiệp