BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình trả lại địa chỉ IP (hoặc IP và ASN)

1. Nguyên tắc thực hiện

- Đối tượng là thành viên địa chỉ của VNNIC, có vùng tài nguyên địa chỉ IP/ASN, do không còn nhu cầu sử dụng địa chỉ Internet, Thành viên có Đơn trả lại địa chỉ IP/ASN.

- VNNIC sẽ có quyết định thu hồi, thông báo cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan; Đề nghị ngừng quảng bá, định tuyến địa chỉ IP và số hiệu mạng trên toàn bộ mạng Internet Việt Nam.

- Kết quả thu hồi có thể dẫn đến một số hệ quả sau đây:

  • Trường hợp thành viên trả lại hết vùng địa chỉ IP mà thành viên đang có, thành viên sẽ bị thu hồi toàn bộ địa chỉ IP, số hiệu mạng (nếu có) và thu hồi quyền thành viên địa chỉ.
  • Trường hợp thu hồi 1 phần tài nguyên IP thì mức sử dụng địa chỉ của Thành viên có thể bị thay đổi hoặc không thay đổi theo Biểu phí trong Thông tư 208/2016/TT-BTC. Trường hợp thu hồi địa chỉ IPv4/IPv6 dẫn đến mức sử dụng của vùng địa chỉ IPv4/IPv6 thay đổi thì mức phí thành viên phải đóng cho toàn bộ vùng tài nguyên là mức phí địa chỉ nào cao hơn.

2. Thành phần hồ sơ

- Đơn trả lại địa chỉ IP (hoặc IP và ASN) theo mẫu tại đây.

3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Internet Việt Nam (tầng 24, tòa nhà VNTA, 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

4. Quy trình thực hiện:

Chi tiết:

Stt

Thủ tục

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời lượng

  1.  

Nộp đơn trả lại IP

Thành viên nộp hồ sơ xin trả lại địa chỉ IP đến VNNIC.

Thành viên

 

  1.  

Thẩm định hồ sơ

- VNNIC thẩm định đơn, trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu Thành viên bổ sung thông tin.

- Trường hợp Thành viên trả lại toàn bộ địa chỉ IPv4, IPv6: VNNIC sẽ thu hôi toàn bộ địa chỉ IP/ASN và quyền thành viên.

- Nếu kết quả thẩm định hợp lệ: chuyển sang bước tiếp theo.

VNNIC

03 ngày làm việc

  1.  

Ban hành quyết định

VNNIC ra Quyết định thu hồi tài nguyên; hoặc, Quyết định thu hồi quyền thành viên và tài nguyên đã cấp (nếu thành viên trả lại hết địa chỉ IP).

VNNIC

03 ngày làm việc

  1.  

Thông báo cho thành viên, ISP

VNNIC thông báo thu hồi tài nguyên thông qua quyết định hành chính và thông báo thay đổi mức sử dụng tài nguyên (nếu có); hoặc, thông báo thu hồi toàn bộ tài nguyên và quyền thành viên thông qua quyết định hành chính.

VNNIC thông báo ngừng quảng bá, định tuyến vùng tài nguyên bị thu hồi.

VNNIC

Ngay sau khi có quyết định

  1.  

Kết thúc