BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Cạn kiệt vùng tài nguyên địa chỉ IPv4 do IANA tái phân bổ từ vùng địa chỉ thu hồi [01/06/2016]

Giai đoạn vừa qua VNNIC đã triển khai đồng bộ theo chính sách của Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) việc cấp phát bổ sung thêm 01 khối /22 địa chỉ IPv4 từ nguồn địa chỉ do Tổ chức quản lý địa chỉ cấp cao nhất toàn cầu (IANA) phân bổ thêm từ vùng IPv4 được thu hồi lại. Nguồn tài nguyên nay đã giúp cho rất nhiều thành viên có thêm địa chỉ IPv4 để triển khai dịch vụ trong giai đoạn cạn kiệt khi mỗi tổ chức chỉ được cấp 01 khối /22 từ khối IPv4 dự trữ cuối cùng của khu vực (103.0.0.0/8).

Tuy nhiên theo thông báo từ APNIC, kể từ ngày 01/6/2016, lượng địa chỉ do IANA phân bổ thêm đã cạn kiệt. Vì vậy các yêu cầu xin cấp mới từ vùng này sẽ phải thực hiện theo chính sách: Các yêu cầu gửi đến APNIC được đưa vào hàng đợi cấp theo quy luật yêu cầu đến trước xét cấp trước cho đến khi nào cạn kiệt hoàn toàn vùng tài nguyên IPv4 được thu hồi lại mà APNIC đã được IANA cung cấp . Nếu sau khi vùng tài nguyên  đã cấp hết, các yêu cầu xin cấp vẫn tiếp tục được duy trì trong hàng đợi cho đến khi APNIC được IANA phân bổ tiếp thêm vùng IPv4 thu hồi. Yêu cầu xin cấp mới này được duy trì trong hàng đợi 12 tháng, sau đó nếu vẫn có nhu cầu thành viên phải thực hiện gửi lại yêu cầu xin cấp mới.

VNNIC xin thông báo để thành viên có nhu cầu đăng ký thêm địa chỉ IPv4 từ vùng địa chỉ IPv4 do IANA tái phân bổ cho APNIC gửi Hồ sơ theo quy trình đề nghị phân bổ địa chỉ IPv4 tại Website www.diachiip.vn.

Nếu yêu cầu của thành viên bị đưa vào danh sách đợi cấp của APNIC, yêu cầu của thành viên sẽ có giá trị trong vòng 12 tháng. VNNIC sẽ có thông báo cho Thành viên trước 1 tháng so với thời điểm hết hạn hiệu lực yêu cầu đăng địa chỉ IPv4. Nếu Thành viên vẫn tiếp tục muốn đăng ký vào hàng chờ, Thành viên phản hồi lại để VNNIC tiếp tục giữ cơ hội cho các đợt phân bổ tiếp theo của APNIC. Trong suốt giai đoạn này thành viên có thể gửi công văn hủy yêu cầu lên VNNIC nếu không còn nhu cầu đăng ký, VNNIC sẽ xử lý và hoàn trả phí, lệ phí đã đóng cho vùng tài nguyên.

Trường hợp có các thắc mắc, cần hỗ trợ, tổ chức liên hệ tới VNNIC theo địa chỉ: Phòng Quản lý Tài nguyên Internet; Email info@vnnic.vn hoặc theo số máy +84-24-35564944 máy lẻ 106.