BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thực trạng cạn kiệt IPv4 trên thế giới (T6/2015)

Địa chỉ mạng thế hệ thứ 4 – IPv4 với khoảng 4,3 tỷ địa chỉ đã được sử dụng rất nhanh chóng cùng sự phát triển như vũ bão của Internet toàn cầu. Tháng 2/2011, địa chỉ IPv4 toàn cầu chính thức cạn kiệt, Tổ chức quản lý số quốc tế (IANA) tuyên bố hết địa chỉ IPv4 và dừng phân bổ địa chỉ IPv4 cho các Tổ chức quản lý số cấp khu vực.

Ngày 15/04/2011, Trung tâm thông tin mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) tuyên bố khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hết địa chỉ IPv4 và chính thức chuyển sang giai đoạn cạn kiệt IPv4. Sau APNIC, RIPE NCC, LACNIC và mới đây nhất là ARIN cũng lần lượt tuyên bố hết địa chỉ IPv4 và bước sang giai đoạn cạn kiệt, chuyển sang chính sách cấp phát hạn chế từ khối /8 cuối cùng. Dự kiến, không lâu nữa địa chỉ IPv4 sẽ cạn kiệt hoàn toàn.

Chi tiết thực trạng cạn kiệt IPv4 trên thế giới tại đây.