BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC, PTIT và IOIT ký biên bản thỏa thuận hợp tác (08/01/2016)

Ngày 08/01/2016, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trung tâm Internet Việt Nam và Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cùng ký thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, triển khai thử nghiệm và đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Internet.

Với mục đích tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thử nghiệm đánh giá các kết quả nghiên cứu lý thuyết trên mạng lưới thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và Internet nhằm phát huy sức mạnh liên kết trong công tác giáo dục, công tác nghiên cứu, gắn việc giảng dạy, nghiên cứu trên lý thuyết với thực tiễn, Trung tâm Internet Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Viện Công nghệ thông tin đã tiến hành trao đổi để đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác chung trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ba đơn vị. Các hoạt động hợp tác cụ thể được đưa vào thỏa thuận hợp tác giữa ba bên bao gồm: phối hợp thúc đẩy liên kết nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn bảo mật thông tin; phối hợp trong công tác nghiên cứu, ứng dụng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thực tế trên mạng Internet; đưa vào ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Internet đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn thiết thực; xây dựng kế hoạch và nhân lực, tận dụng thế mạnh của mỗi bên về liên kết trong và ngoài nước để phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế về công nghệ thông tin, Internet, làm diễn đàn trao đổi chuyên sâu về Internet, công nghệ thông tin nhằm mục đích phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và các cán bộ khoa học của các Bên và ở Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, TS. Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: “Việc liên kết, hợp tác giữa ba đơn vị: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trung tâm Internet Việt Nam và Viện Công nghệ thông tin – Thuộc Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam thông qua thỏa thuận ghi nhớ, hợp tác hôm nay sẽ là sự gắn kết, bổ sung hài hòa thế mạnh của mỗi bên để nâng cao hiệu quả, vị thế công tác của các đơn vị. Thông qua những hoạt động hợp tác, ba đơn vị sẽ cùng phát huy được các thế mạnh của mình, không chỉ là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà còn là sự kiểm nghiệm, đánh giá các kết quả nghiên cứu trên môi trường thực tế, đem lại hiệu quả trong công tác nghiên cứu phát triển trong môi trường CNTT, Internet tại Việt Nam. Sự kiện này, khẳng định sự gắn kết lâu dài giữa Bộ TTTT và Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam.”

Một số hình ảnh tại lễ ký:

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại lễ ký

Ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, phát biểu tại lễ ký

Bộ trưởng và đại diện các cơ quan ban ngành chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa VNNIC, PTIT và IOIT