BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Địa chỉ liên hệ

Office

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Tầng 24, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Post

Địa chỉ nhận thư - công văn - giấy tờ

Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông Tin và Truyền Thông - 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Phone

Số điện thoại  +84-24-35564944

Số máy lẻ:

  • Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên: 100
  • Phòng Tài chính - Kế toán : 200
  • Phòng Tổ chức - Hành chính: 507
  • Phòng Kế hoạch đầu tư : 400
  • Phòng Phát triển tên miền: 700
  • Phòng Kỹ thuật : 300
  • Đài DNS - VNIX: 600
  • Chi nhánh TP HCM: 804
  • Chi nhánh Đà Nẵng: 900
  • Bộ phận hỗ trợ: 100
Fax Fax   +84-24-37821462
Email Email   webmaster@vnnic.vn