BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (20/12/2018)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:
- Vùng địa chỉ IP còn trống:

  • 14.0.16.0/20
  • 203.209.180.0/22
  • 202.93.156.0/22
  • 103.244.136.0/22
  • 103.9.208.0/22
  • 103.5.208.0/22
  • 103.19.220.0/22

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 11h00 ngày 20/12/2018;
- Thời điểm đóng tiếp nhận hồ sơ: 15h15 ngày 21/12/2018.
- Trạng thái: Đóng tiếp nhận hồ sơ và đang xử lý tiếp hồ sơ đủ điều kiện.