BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Phối hợp quản lý, vận hành DNS và triển khai DNSSEC tại ISP

Trong Quý 3/2020 VNNIC tổ chức hội nghị nhằm trao đổi, phối hợp giữa VNNIC và các ISP, Doanh nghiệp, Cơ quan, Tổ chức trong quản lý, vận hành hệ thống DNS và triển khai ứng dụng DNSSEC, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật lõi của mạng Internet tại Việt Nam (hệ thống DNS) hoạt động an toàn, ổn định, chất lượng cao.
 
Phiếu khảo sát mức độ sẵn sàng triển khai DNSSEC: Khảo sát trực tuyến tại đây
Đăng ký danh sách cán bộ tham dự hội nghị: Đăng ký trực tuyến tại đây