BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tháng 11/2011: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) triển khai cụm DNS Anycast quốc gia thứ 2 hỗ trợ IPv6

Từ ngày 09/11/2011, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã nâng cấp thêm 01 cụm máy chủ DNS quốc gia .VN tại nước ngoài hỗ trợ IPv6 và sử dụng công nghệ định tuyến địa chỉ Anycast. Cụm DNS .VN này được triển khai tại 2 điểm Amsterdam & London với nhiều máy chủ chạy cân bằng tải.

Như vậy, với việc triển khai thêm 01 cụm máy chủ DNS quốc gia .VN tại nước ngoài thì hiện tên miền quốc gia Việt Nam .VN đã được quản lý, đảm bảo bởi 07 cụm máy chủ DNS đặt tại các điểm khác nhau trên toàn thế giới (5 điểm trong nước và hơn 40 điểm tại nước ngoài) sử dụng các công nghệ mới nhất như định tuyến địa chỉ Anycast, cân bằng tải (CSM) … Truy vấn tên miền .VN từ phía người dùng trên khắp thế giới sẽ được thực hiện rất nhanh qua máy chủ DNS gần nhất được tìm thấy trong số các máy chủ tên miền .VN. Với việc triển khai 02 cụm máy chủ DNS quốc gia .VN tại nước ngoài có kết nối mạng IPv6 tại địa chỉ (2001:678:4::12 & 2001:67c:e0::126), người dùng Internet có thể truy vấn tên miền .VN qua cả hai mạng IPv4 cũng như IPv6.