BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê các tên miền ENUM tương ứng mã viễn thông quốc gia (country code) đã được chuyển giao

Country Code

Thực thể được chuyển giao

Quốc gia

Ngày được chuyển giao

+31

Chính phủ

Hà Lan

23/05/02

+33

DiGITIP (Chính phủ)

Pháp

28/03/03

+36

CHIP/ISzT

Hungary

15/07/02

+40

MinCom

Romania

10/12/02

+41

OFCOM

Thuỵ sĩ

01/10/03

+43

RTR

Áo

11/06/02

+44

DTI/Nominum

Anh

16/05/02

+46

NPTA

Thuỵ Điển

10/12/02

+48

NASK

Ba Lan

18/07/02

+49

DENIC

Đức

16/05/02

+55

Brazilian Internet Registry

Brazil

19/07/02

+65

IDA (Government)

Singapore

04/06/03

+86

CNNIC

Trung Quốc

02/09/02

+246

Chính phủ

Diego Garcia

12/08/02

+247

Chính phủ

Ascension

12/08/02

+290

Chính phủ

Saint Helena

12/08/02

+353

Uỷ ban chính sách viễn thông (Commission for Communications Regulation)

Ailen

25/05/04

+358

Bộ phận phụ trách chính sách viễn thông Phần Lan (Finnish Communications Regulatory Authority)

Phần Lan

26/02/03

+374

Arminco Ltd

Armenia

11/07/03

+420 Bộ thông tin (Ministry of Informatics) Czech 24/06/03
+421 Bộ Giao thông, Bưu chính và Viễn thông (Ministry of Transport, Post, and Telecommunications) Slovak 04/06/03
+423 SWITCH Liechtenstein 21/10/03

Các mã dưới mã dùng chung (cho mạng toàn cầu, cho dịch vụ)

+882 34

Global Networks Switzerland AG

 

05/03/04

+878 10

VISIONng

 

16/05/02

+971

Etisalat

Các tiểu vương quốc Ả rập

13/01/03

Các yêu cầu chuyển giao bị từ chối

· 008

· 47

· 269

· 596

· 886

· 1

· 61

· 508

· 681

 

· 7

· 82

· 590

· 687

 

· 30

· 262

· 594

· 689