BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Địa chỉ liên hệ

Office

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Nhà trạm Trung tâm Internet Việt Nam, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Post

Địa chỉ nhận thư - công văn - giấy tờ

Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông Tin và Truyền Thông - 18 Nguyễn Du - Hà Nội

Phone

Số điện thoại  +84-24-35564944

Số máy lẻ:

 • Phòng Quản lý tài nguyên Internet: 100
 • Phòng Quan hệ cộng đồng và Thống kê: 700
 • Phòng Tài chính - Kế toán : 200
 • Phòng Tổ chức - Hành chính: 507
 • Phòng Kinh tế : 400
 • Phòng Kỹ thuật : 300
 • Đài DNS - VNIX: 600
 • Chi nhánh TP HCM: 804
 • Chi nhánh Đà Nẵng: 900
 • Bộ phận hỗ trợ tên miền: 901
 • Hotline: 18001256
Fax Fax   +84-24-37821462
Email Email   webmaster@vnnic.vn