BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo

Chính sách, quy định

Quy trình

Hỗ trợ

Các thông tin cơ bản qua mục câu hỏi thường gặp và tài liệu tham khảo sẽ hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm các chính sách, quy định quản lý và quy trình đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".