Nhà đăng ký cần biết | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Nhà đăng ký cần biết

Thông tin chung đối với Nhà đăng ký:

 

1. Đăng ký, duy trì tên miền ".vn" không phải nộp thuế GTGT:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Chương III Luật Phí và Lệ phí năm 2015 thì " Phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet" là khoản phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước và không phải chịu thuế.

2. Chính sách về giá tên miền ".vn":

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

3. Kể từ ngày 01/01/2017, VNNIC chính thức triển khai cấp phát tên miền tiếng Việt theo mô hình nhà đăng ký – cơ quan quản lý (SRS) theo lộ trình triển khai và phù hợp với ngày có hiệu lực của thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Do đó các Nhà đăng ký tên miền “.vn” (NĐK) đều được phép tham gia kết nối để cung cấp dịch vụ đăng ký và duy trì TMTV.

Để sẵn sàng kết nối với hệ thống EPP Gateway cho TMTV, VNNIC đã triển khai hệ thống thử nghiệm và đánh giá (OTE) cho các Nhà đăng ký kết nối. Do đó, Nhà đăng ký cần nghiên cứu tài liệu đặc tả để chuẩn bị sẵn sàng công cụ EPPClient kết nối đăng ký và duy trì TMTV.

Để thực hiện kết nối thử nghiệm, NĐK cần cung cấp các thông tin sau đây:

- Danh sách địa chỉ IP để kết nối, truy nhập vào hệ thống OTE.

- Danh sách địa chỉ IP để kết nối tới hệ thống WHOIS TMTV.

-  Đầu mối kỹ thuật để phát triển hệ thống.

Về chứng thư số để kết nối hệ thống, NĐK vui lòng sử dụng chung cùng với hệ thống chứng thư số để kết nối tới hệ thống SRS-EPP cho tên miền không dấu.

4. Nhắc nhở và lưu ý các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong công tác quản lý đại lý cấp dưới, đặc biệt là trong công tác theo dõi, duy trì tên miền của khách hàng:

Trong suốt thời gian qua, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) nhận được nhiều khiếu nại của chủ thể tên miền về việc mất tên miền “.vn” mặc dù đã đóng phí duy trì. Các khiếu nại phát sinh chủ yếu do Nhà đăng ký chưa tăng cường công tác chăm sóc, theo dõi tên miền, sơ suất không đóng phí duy trì dẫn đến việc mất tên miền. Đặc biệt có một số trường hợp như các tên miền: mayvanphong.vn, vinatel.com.vn, … mặc dù chủ thể tên miền đã nộp phí duy trì qua đại lý cấp dưới (reseller) của Nhà đăng ký tên miền nhưng đại lý không nộp đầy đủ phí duy trì cho khách hàng, Nhà đăng ký cũng không quản lý được nên dẫn đến tên miền đã bị thu hồi.

Qua các vụ việc này, yêu cầu Nhà đăng ký tên miền “.vn” phải tăng cường công tác quản lý chăm sóc, theo dõi các tên miền của khách hàng; chú ý các biện pháp nhắc nhở khách hàng kịp thời và nhiều lần trước khi tên miền đến hạn nộp phí duy trì. Đồng thời hướng dẫn các chủ thể đăng ký tên miền chủ động nắm rõ thông tin về Nhà đăng ký quản lý, duy trì tên miền của mình để tránh các khiếu nại, tranh chấp rắc rối phát sinh. Đặc biệt, Nhà đăng ký phải thiết lập rõ các thỏa thuận trách nhiệm cụ thể giữa Nhà đăng ký và đại lý cấp dưới về các vấn đề liên quan đến việc quản lý, duy trì tên miền cho khách hàng trong hợp đồng đại lý để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách hàng. Nếu quản lý không tốt, các Nhà đăng ký sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm thay cho các đại lý của mình khi có các khiếu nại, phát sinh như trên.

5. Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Ngày 13/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thay thế cho Nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Điều 41. Vi phạm các quy định về sử dụng tên miền Internet

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

b) Khai báo thông tin không chính xác hoặc không cập nhật khi có thay đổi thông tin liên hệ (địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, người quản lý tên miền) đối với tổ chức; địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với cá nhân đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”;

c) Mạo danh tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc đăng ký tên miền ".vn".

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 ".vn" của mình cho các đối tượng không phải là thành viên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình sử dụng; cá nhân cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho các tổ chức, cá nhân khác;

b) Sử dụng tên miền Internet không đúng quy định, vi phạm các nguyên tắc quản lý, sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi tên miền cấp 2 “.vn” đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 42. Vi phạm các quy định về đăng ký, cung cấp tên miền Internet

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

d) Không xây dựng hoặc không công bố các biểu mẫu, quy trình, thủ tục đăng ký tên miền “.vn” theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

đ) Nhà đăng ký tên miền “.vn” hướng dẫn, tư vấn không đúng cho tổ chức, cá nhân các quy định về đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền cho tổ chức, cá nhân nhưng không bảo đảm lưu giữ thông tin đầy đủ hoặc thiếu hoặc không chính xác theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với nhà đăng ký tên miền ".vn" vi phạm một trong các hành vi sau:

a) Không có các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh đối với các tên miền của tổ chức, cá nhân đã đăng ký trên hệ thống máy chủ tên miền (DNS) của mình;

b) Đầu cơ tên miền dưới mọi hình thức khi cung cấp tên miền quốc gia “.vn”;

c) Cản trở tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền hợp pháp;

d) Ngăn cản trái phép tổ chức, cá nhân chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn”.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nhà đăng ký tên miền không cung cấp thông tin, cung cấp thông tin không chính xác, không phối hợp hoặc phối hợp không đầy đủ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến tên miền do mình quản lý;

b) Nhà đăng ký tên miền “.vn” không thực hiện các biện pháp bảo đảm dự phòng an toàn dữ liệu tên miền;

c) Nhà đăng ký tên miền “.vn” ở trong nước không sử dụng máy chủ tên miền chính (Primary DNS) dùng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" khi cung cấp dịch vụ DNS;

d) Cung cấp dịch vụ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” khi chưa phải là nhà đăng ký tên miền “.vn” hoặc chưa có hợp đồng làm đại lý với nhà đăng ký tên miền “.vn” ở trong nước.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

c) Cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” khi không phải là nhà đăng ký tên miền “.vn” hoặc không có hợp đồng làm đại lý cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” cho nhà đăng ký tên miền “.vn”.

6. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày 15/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, nghị định này thay thế cho Nghị định số 28/2009/NĐ-CP.

Điều 14. Nhà đăng ký tên miền “.vn”

1. Nhà đăng ký tên miền “.vn” là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

2. Nhà đăng ký tên miền “.vn” được cung cấp dịch vụ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc tổ chức ở nước ngoài ký hợp đồng với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN);

b) Đăng ký kinh doanh dịch vụ đăng ký tên miền;

c) Có đủ năng lực về nhân sự, kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động để triển khai cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền;

d) Ký hợp đồng với Trung tâm Internet Việt Nam để trở thành nhà đăng ký tên miền “.vn”.

3. Nhà đăng ký tên miền “.vn” có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện việc đăng ký, duy trì tên miền theo quy định của pháp luật;

b) Lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Thiết lập hệ thống máy chủ tên miền (DNS), hệ thống kỹ thuật cung cấp dịch vụ và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các tên miền và dữ liệu tên miền của tổ chức, cá nhân;

d) Được hướng dẫn, cung cấp thông tin về việc đăng ký tên miền và chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông;

đ) Từ chối cung cấp dịch vụ khi tổ chức, cá nhân không đáp ứng quy định về đăng ký tên miền;

e) Tạm ngừng hoạt động, thu hồi tên miền theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

g) Nhà đăng ký tên miền “.vn” ở trong nước phải sử dụng máy chủ tên miền chính (Primary DNS) dùng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" khi cung cấp dịch vụ;

h) Xây dựng và công bố công khai các biểu mẫu, quy trình, thủ tục đăng ký tên miền theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

i) Báo cáo, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.