BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại/Fax: +84-4-37724304/ +84-4-37725204
- Email: info@runsystem.net
- Website: http://runsystem.net

Cơ sở đăng ký tên miền

Điện thoại/Fax

Email

Website

Cơ sở tại miền Bắc

Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Tel: (04) 37724304/

Fax: (04) 37725204

info@tenten.vn

http://tenten.vn

Cơ sở tại miền Trung

F6, 203 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, TP, TP Đà Nẵng

Tel: (0511) 3886066 /

Fax: (0511) 3866.065

info@tenten.vn

http://tenten.vn

Cơ sở tại miền Nam

F6, Lô 8-10 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (08) 62973229 /

Fax: (04) 37725204

info@tenten.vn

http://tenten.vn