BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC trao tặng giấy khen cho các Nhà đăng ký có thành tích nổi bật trong thúc đẩy, phát triển đăng ký, sử dụng tên miền “.VN” năm 2020

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã tác động lên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội trên toàn cầu. Trước sự ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cùng với các Nhà đăng ký tên miền quốc gia “.vn” càng thêm nỗ lực chuyển mình hoạt động theo những phương thức mới để giữ nhịp tăng trưởng phát triển của tên miền “.vn”, đảm bảo sự an toàn, tin cậy và qua đó phục vụ cho các hoạt động trực tuyến, điện tử gia tăng mạnh mẽ giúp đảm bảo hoạt động kinh tế, xã hội. Để ghi nhận đóng góp của các Nhà đăng ký tên miền “.vn” trong năm 2020, Trung tâm Internet Việt Nam đã trao tặng Giấy khen cho 04 Nhà đăng ký có thành tích nổi bật:

Nhà đăng ký phát triển tên miền “.vn” xuất sắc năm 2020: Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm iNET

Nhà đăng ký phát triển tên miền “.vn” bền vững năm 2020: Công ty TNHH P.A Việt Nam

Nhà đăng ký chăm sóc khách hàng tên miền “.vn” xuất sắc năm 2020: Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến

Nhà đăng ký truyền thông tên miền “.vn” xuất sắc năm 2020: Công ty cổ phần Mắt Bão

Trong giai đoạn phát triển mới, VNNIC tin tưởng và đặt kỳ vọng VNNIC các Nhà đăng ký sẽ luôn đồng hành để cùng nhau tạo ra sự phát triển đột phá cho tên miền quốc gia “.vn” với mục tiêu 1 triệu tên miền vào năm 2025.

Một số hình ảnh đại diện Trung tâm Internet Việt Nam trao Giấy khen cho các Nhà đăng ký tên miền ".vn":

Ông Nguyễn Hồng Thắng – Giám đốc VNNIC trao Giấy khen Nhà đăng ký phát triển tên miền “.vn” xuất sắc nhất năm 2020 cho Nhà đăng ký iNET

Ông Đỗ Quang Trung – Trưởng Chi nhánh VNNIC tại thành phố Hồ Chí Minh đại diện VNNIC trao Giấy khen Nhà đăng ký phát triển tên miền “.vn” bền vững năm 2020 cho Nhà đăng ký P.A Việt Nam

Ông Đỗ Quang Trung – Trưởng Chi nhánh VNNIC tại thành phố Hồ Chí Minh đại diện VNNIC trao Giấy khen Nhà đăng ký chăm sóc khách hàng tên miền “.vn” xuất sắc nhất năm 2020 cho Nhà đăng ký ESC

Ông Đỗ Quang Trung – Trưởng Chi nhánh VNNIC tại thành phố Hồ Chí Minh đại diện VNNIC trao Giấy khen Nhà đăng ký truyền thông tên miền “.vn” xuất sắc năm 2020 cho Nhà đăng ký Mắt Bão