BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

300.000 tên miền tiếng Việt sau 3 tháng cấp phát tự do (03/08/2011)

Bắt đầu từ 28/04/2011, sau 03 tháng triển khai cấp tự do, miễn phí, đến ngày 29/07/2011 số lượng tên miền tiếng Việt đăng ký đã cán mốc 300.000 tên miền. Con số này một lần nữa khẳng định sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng đối với tên miền tiến Việt, phù hợp với xu thế phát triển về tên miền tiếng bản địa (IDN) hiện nay trên thế giới.

STT Quốc gia Thời điểm chính thức cung cấp ra cộng đồng Số lượng(03/2011)
1 Liên bang Nga 11/2010 800.000
2 Trung Quốc 2010 300.000
3 Hongkong 7/2010 12.518
4 Hàn Quốc 2003 167.294
5 Nhật Bản 2/2001 120.000
6 Hongkong 9/2006 20.000
7 A Rập xeutSaudi 5/2010 1.441

Hiện tại, tên miền tiếng Việt đã được cung cấp miễn phí dịch vụ chuyển hướng Web (Web Redirect) cho phép chủ thể sử dụng tên miền tiếng Việt để trỏ tới các trang Web, Forum, Blog kể cả đường dẫn tới tận các thư mục con đặt nhờ trên các Website khác,…

Các dịch vụ Web hosting, DNS miễn phí cho tên miền tiếng Việt sẽ tiếp tục được cung cấp dần trong thời gian sắp tới.