BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban Công tác IPv6 Quốc gia làm việc với Học viện Công nghệ BCVT (31/10/2012)

Ngày 31/10/2012, Ban Công tác IPv6 Quốc gia đã có buổi làm việc với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực triển khai cho IPv6. Tham dự buổi làm việc với Ban Công tác IPv6 Quốc gia và Học viện PTIT còn có đại diện của Bộ Giáo dục Đào tạo. 

Thay mặt Học viện, Phó Giám đốc Học viện Vũ Tuấn Lâm đã báo cáo với Ban Công tác về tình hình thực hiện công tác đào tạo về IPv6 theo nhiệm vụ do Ban công tác giao cũng như nhằm triển khai kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Hiện tại, Học viện đã và đang triển khai song song công tác đào tạo và nghiên cứu các vấn đề về IPv6. Riêng đối với chương trình đào tạo, hiện tại Học viện đã lồng ghép nội dung về IPv6 vào các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn. Về công tác nghiên cứu khoa học, Học viện cũng đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ liên quan, đặc biệt là vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm là việc chuyển đổi từ thế hệ địa chỉ IPv4 sang thế hệ địa chỉ IPv6 trong mạng lưới của doanh nghiệp.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, đề xuất của Học viện cùng các ý kiến trao đổi của các thành viên tham gia, Ban Công tác đề nghị Học viện tiếp tục công tác nghiên cứu và phát triển nội dung đào tạo về IPv6 trong các chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn. Đồng thời, Ban Công tác đã trao đổi và mong muốn trong thời gian tới Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  sẽ chỉ đạo, điều chỉnh tăng thời lượng đào tạo về IPv6 thay vì IPv4 như hiện tại trong chương trình đào tạo bộ môn mạng máy tính và triển khai đưa IPv6 vào thành các môn học chuyên đề trong chương trình đào tạo chính khóa. Xây dựng giáo trình chuẩn về IPv6 để tiến tới áp dụng triển khai rộng rãi cho các chuyên ngành dịch vụ viễn thông, CNTT…

Bên cạnh đó, Học viện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ban Công tác (VNNIC) để xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về IPv6, triển khai các khóa đào tạo về IPv6, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp và cộng đồng.