BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban hành mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".VN" mới (20/05/2016)

Ngày 29/4/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định số 671/QĐ-BTTTT ban hành mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".VN". Mẫu hợp đồng này có những điều khoản cụ thể và rõ ràng hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ cam kết của các Nhà đăng ký với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) trong việc phát triển tên miền ".VN" đăng ký mới, cũng như bám sát các quy định pháp luật mới ban hành về quản lý và sử dụng tên miền.

Quyết định ban hành và mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".VN" tham khảo tại đây.