BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công cụ hữu ích hỗ trợ cộng đồng trong việc sử dụng tên miền tiếng Việt (21/09/2011)

Sau một thời gian nghiên cứu ứng dụng các dịch vụ cung cấp cho tên miền tiếng Việt, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã triển khai dịch vụ miễn phí dành cho chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền tiếng Việt như dịch vụ chuyển hướng Web (Web Redirect – trỏ tên miền tiếng Việt về một website có sẵn) và trong tương lai sẽ là Web hosting và dịch vụ DNS miễn phí. Đối với các chủ thể có trang Web riêng hay blog sẵn có, tại giao diện đăng ký dịch vụ, chủ thể có thể trỏ TMTV vào trang Web hay blog đó (ví dụ như dùng tài khoản của mình để khởi tạo dịch vụ chuyển hướng Web, bạn sẽ đưa tên miền tiếng Việt đã đăng ký vào sử dụng ngay).

Trong trường hợp chưa có Website, các chủ thể đăng ký tên miền tiếng Việt có thể tham khảo thông tin hướng dẫn tạo Website miễn phí tại http://wordpress.com/ hoặc http://hướngdẫnlàmwebsite.vn với các thông tin hướng dẫn làm web từ đơn giản nhất đến nâng cao. Với các công cụ, tiện ích hỗ trợ sẵn có như hiện nay, việc tạo và sở hữu một Website với TMTV trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết.