BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet (22/03/2009)

Ngày 20/03/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài hình thức cảnh cáo, phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng; thu hồi tên miền, địa chỉ Internet, số hiệu mạng ... Một số hành vi vi phạm quy định về đăng ký tên miền, cung cấp tên miền Internet; đăng ký, sử dụng địa chỉ IP và số hiệu mạng có thể bị phạt từ 30.000.000 đồng – 50.000.000 đồng. Một số hành vi như cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 “.vn” cho các đối tượng không phải là thành viên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình khi chưa là Nhà đăng ký tên miền “.vn”; cá nhân cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho các tổ chức, cá nhân khác theo Nghị định bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng đồng. Đặc biệt, các hành vi vi phạm của Nhà đăng ký trong lĩnh vực quản lý tên miền quốc tế đăng ký tại Việt Nam như: không báo cáo danh sách tên miền quốc tế; không hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền quốc tế thực hiện việc thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông; không đăng ký hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông khi làm đại lý cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế tại Việt Nam… có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng ....