BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chuyển đổi toàn diện Internet Việt Nam sang IPv6

Ngày 15/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận của Thứ trưởng Phạm Đức Long tại Hội nghị sơ kết công tác IPv6 và Chương trình IPv6 For Gov. Thông báo kết luận đánh giá việc triển khai chuyển đổi IPv6 là tất yếu, cách làm, nội dung, tiến độ công tác thúc đẩy triển khai IPv6 Việt Nam và Chương trình IPv6 For Gov đã được triển khai hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn Internet Việt Nam sang IPv6 trong thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Đức Long giao nhiệm vụ công tác IPv6 cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2022 cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết quả thực hiện công tác IPv6 và Chương trình IPv6 For Gov 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác IPv6 và Chương trình IPv6 For Gov được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức trong khuôn khổ sự kiện VNNIC Internet Conference 2022 tại TP Đà Nẵng ngày 24/6/2022. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long chủ trì, có sự tham gia của Lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) các tỉnh, thành phố; đại diện đơn vị phụ trách CNTT Bộ, ngành; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel); Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Viễn thông).

 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long chủ trì và phát biểu kết luận tại Hội nghị

Đến nay, Việt Nam đi cùng nhịp với các nước phát triển trong quá trình chuyển đổi Internet sang thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6. Tính đến tháng 6/2022, tỷ lệ sử dụng IPv6 trên Internet Việt Nam đạt 50%. Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN, thứ 10 toàn cầu. Dịch vụ IPv6 được cung cấp rộng rãi tới người sử dụng với hơn 50 triệu người dùng, truy cập Internet với IPv6 qua FTTH, 3G, 4G.

Đối với các doanh nghiệp ISP, di động, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel là các đơn vị tiên phong, đi đầu trong công tác triển khai IPv6. Mặc dù có những khó khăn ví dụ về thiết bị đầu cuối, doanh nghiệp đã xây dựng lộ trình thay thế thiết bị, có kế hoạch triển khai đúng mục tiêu công tác chuyển đổi IPv6, đảm bảo tỉ lệ ứng dụng IPv6 của Việt Nam; chủ động cung cấp dịch vụ hỗ trợ IPv6 cho khối cơ quan nhà nước.

Trong đó, tính đến năm 2022, toàn bộ kết nối Internet VNPT cung cấp cho các cơ quan Nhà nước trên toàn quốc đều hỗ trợ dual-stack IPv4/IPv6; Các dịch vụ Chính phủ điện tử đều hỗ trợ IPv6 ngay từ đầu (cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia,…). Đến tháng 6/2022, VNPT đã triển khai dịch vụ IPv6 cho 86% thuê bao FTTH và 75% thuê bao di động của mình.

Trong khi đó, Tập đoàn Viettel là đơn vị đóng góp cho tỷ lệ người dùng IPv6 lớn nhất Việt Nam. Tỷ lệ sử dụng IPv6 của Viettel đạt trung bình 60%.

Đối với mạng, dịch vụ của Cơ quan nhà nước, chuyển đổi IPv6 theo mục tiêu Chương trình IPv6 For Gov là cơ hội để quy hoạch, hiện đại hóa hạ tầng mạng, dịch vụ công nghệ thông tin theo hướng hiện đại. Kết quả chuyển đổi IPv6 trong khối cơ quan nhà nước đã thay đổi rất tích cực trong 2 năm vừa qua, đặc biệt 6 tháng đầu năm 2022. Đã có 14/22 Bộ, ngành; 62/63 địa phương ban hành và thực hiện kế hoạch chuyển đổi IPv6 (tăng 72,7% so với cùng kỳ năm trước; tăng 7% so với 2021); 08/22 Bộ, ngành và 33/63 địa phương đã chuyển đổi thành công IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công (tăng 141% so với cùng kỳ năm trước; tăng 86% so với hết năm 2021).

Các kết quả nêu trên có được do sự nỗ lực rất lớn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các địa phương, Bộ, ngành, doanh nghiệp. Cách làm, nội dung, tiến độ công tác thúc đẩy triển khai IPv6 Việt Nam, Chương trình IPv6 For Gov ban hành theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã được triển khai hiệu quả.

Nhiệm vụ triển khai công tác IPv6 trong 6 tháng cuối năm 2022

Việc chuyển đổi hoàn toàn Internet Việt Nam sang thế hệ mới hoạt động an toàn, ổn định với IPv6 còn nhiều nhiệm vụ phải thực hiện. Thứ trưởng Phạm Đức Long giao nhiệm vụ công tác IPv6 cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cần xác định dẫn dắt công nghệ IPv6 trong khu vực ASEAN và giữ vị trí trong top các quốc gia đi đầu ở phạm vi toàn cầu. Mục tiêu giai đoạn tới thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi hoàn toàn Internet Việt Nam sang IPv6.

Cụ thể các nhiệm vụ được giao cho từng đơn vị như sau:

(1) Khối doanh nghiệp

Các doanh nghiệp ISP, mobile chủ đạo cần giữ nhịp tăng trưởng tỷ lệ sử dụng IPv6, kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho 100% thuê bao. Triển khai IPv6 cho 5G, cloud; Nghiên cứu, triển khai IPv6 cho dịch vụ IoT. Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong công tác IPv6.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho CQNN chủ động triển khai cung cấp dịch vụ IPv6 cho CQNN. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nền tảng, nội dung xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi IPv6.

(2) Khối cơ quan nhà nước

Năm 2022, cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác IPv6 tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, cụ thể: “Thực hiện việc chuyển đổi IPv6; trong đó, ưu tiên tập trung chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp truy cập, sử dụng dịch vụ của cơ quan nhà nước qua IPv6. Thời hạn hoàn thành: tháng 12 năm 2022”.

Các Bộ, ngành, địa phương phấn đầu hoàn hành sớm các chỉ tiêu của Giai đoạn 1 (2021-2022) và sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ trong Giai đoạn 2 (2023-2024) của Chương trình IPv6 For Gov. Chuyển đổi IPv6 song song với quy hoạch, hiện đại hóa hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin theo hướng hiện đại (sử dụng IP/ASN độc lập; kết nối BGP Multi-home; kết nối với VNIX,....).

(3) Bộ Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) được giao chủ trì công tác IPv6 Việt Nam; đồng hành, thúc đẩy, hỗ trợ khối Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ IPv6 For Gov. VNNIC cùng với Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel và các doanh nghiệp ISP, Mobile để chuyển đổi toàn diện mạng Internet Việt Nam sang IPv6 và hỗ trợ CQNN trong triển khai IPv6. Cục Viễn thông nghiên cứu xây dựng chính sách thúc đẩy triển khai IPv6 trong 5G, phối hợp các đơn vị để xây dựng tiêu chuẩn về IPv6. Cục Bưu điện Trung ương với vai trò chủ trì công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Công tác IPv6 Việt Nam đã thực hiện tốt và cần tiếp tục mở rộng phạm vi. Trong giai đoạn tới, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng các địa phương, các Bộ, ngành, doanh nghiệp trong công tác chuyển đổi IPv6; phát triển hạ tầng số, chính phủ số và chuyển đổi số quốc gia.