BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Internet Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025

Ngày 11/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Mai Anh Chung -  Chánh Văn phòng Đảng Ủy Bộ Thông tin và Truyền thông và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ VNNIC.

Đồng chí Mai Anh Chung cùng BCH Đảng bộ VNNIC nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Internet Việt Nam trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm công tác Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thảo luận và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ Trung tâm đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước; Điều đó được thể hiện qua một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Đảng bộ như sau:

 Về  công tác quản lý vận hành an toàn các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trọng yếu Internet quốc gia, trong 20 năm liên tục không để xảy ra sự cố gián đoạn dịch vụ nào. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, khẳng định và phát huy hiệu quả của hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia VNIX, phát triển thêm các dịch vụ mới trên IX, nâng cấp, ứng dụng các giải pháp công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường chất lượng truy cập Internet của người dùng. Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng đạt chuẩn ISO 27001:2013 từ năm 2015 và duy trì liên tục cho đến nay, là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ, tiêu chuẩn mới.

Về việc phát triển tài nguyên Internet Việt Nam, đảm bảo tối đa nhu cầu sử dụng tài nguyên Internet cho cộng đồng. Tính đến hết tháng 5/2020, có tổng số 509.262 tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" duy trì sử dụng, tên miền “.vn” là tên miền mã quốc gia có số lượng đăng ký cao nhất khu vực ASEAN, thuộc top 10 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Công tác quản lý địa chỉ IP/ASN quốc gia được thực hiện hiệu quả từ xây dựng chính sách đến thực thi nghiệp vụ và hỗ trợ tổ chức sử dụng tài nguyên cho cộng đồng Internet Việt Nam; Thực hiện tốt vai trò thường trực Ban công tác thúc đẩy IPv6 Quốc gia. Hoàn thành xuất sắc kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (2011-2019) với kết quả nổi bật: Việt Nam sở hữu hơn 16 triệu địa chỉ IPv4, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á; đứng thứ 8 khu vực Châu Á và đứng thứ 29 toàn cầu. Về tỷ lệ ứng dụng thực tế IPv6 trên mạng Internet Việt Nam đạt gần 43.54% (vượt mục tiêu đề ra là đến cuối 2019 Việt Nam đạt mức ứng dụng chung toàn cầu, hiện đang là 22%), với kết quả này Việt Nam đứng thứ 2 ASEAN, thứ 10 trên thế giới, đáp ứng đầy đủ tài nguyên cho phát triển mạng Internet, 5G, IoT trong giai đoạn tới.

Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp, Sở TTTT, các Trung tâm CNTT, Cục CNTT của các Bộ/Ngành được thực hiện tốt, Sáng kiến tổ chức chương trình IPv6 for Gov, xây dựng hướng dẫn chuyển đổi IPv6 với 3 giai đoạn-10 bước, chương trình đào tạo riêng cho các CQNN về chuyển đổi IPv6. Thực hiện đào tạo hơn 2000 cán bộ (800 cán cán bộ của 30 doanh nghiệp, 1200 cán bộ của CQNN: 24 đơn vị cấp Trung ương, 57 Sở TTTT) về chuyển đổi IPv6, quản lý DNS, tên miền, địa chỉ cho 81 cơ quan nhà nước

Trong nhiệm kỳ  2015-2020, Đảng bộ Trung tâm chú trọng đến công tác hợp tác quốc tế. Bằng việc tăng cường, thiết lập các quan hệ hợp tác song phương, mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức quốc tế chuyên ngành như Hiệp hội các tổ chức quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia (APTLD), Trung tâm thông tin mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APNIC), Diễn đàn các Trạm trung chuyển Internet khu vực (APIX), các trung tâm thông tin mạng Internet  (của Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Thái Lan, Campuchia, Lào, New Zealand…). Qua đó khẳng định và nâng tầm vị thể quốc tế của VNNIC trong cộng đồng Internet khu vực và quốc tế.

Đảng ủy Trung tâm luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, kiện toàn công tác tổ chức, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đổi mới hình thức sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm túc chế độ học lý luận chính trị trong Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của mỗi Chi bộ và mỗi đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, hiệu quả hơn. Công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm, nhờ đó lực lượng đảng viên của các chi bộ phát triển đảm bảo cả về chất và lượng

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ luôn quan tâm giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, Chủ nghĩa Mác – Lê Nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần cách mạng, đấu tranh, ngăn ngừa các biểu hiện sai lệch, chống những biểu hiện cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; suy thoái về đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch. Thường xuyên nhắc nhở đảng viên thực hiện quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước, thực hiện đúng các nội quy, quy chế của Bộ và của đơn vị.

 Ban Chấp hành Đảng bộ thực sự đoàn kết, nhất trí; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác; làm việc đúng nguyên tắc, đúng quy chế; có tinh thần trách nhiệm cao; phát huy vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên đặc biệt là các cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức, đơn vị; quan tâm xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; vai trò và vị trí của Đảng bộ ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng -  Ủy viên BCH Đảng bộ Trung tâm Internet Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 báo cáo tại Đại hội

Về chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ VNNIC xác định mục tiêu và phương hướng là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng đơn vị vững mạnh, tiếp tục đưa công tác quản lý thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet quốc gia, quản lý vận hành các hạ tầng quan trọng của mạng Internet Việt Nam, thúc đẩy phát triển Internet, cộng đồng Internet có bước tiến mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển ngành Thông tin và Truyền thông. Một số mục tiêu trọng tâm như: Chuyển đổi số toàn diện toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Nghiên cứu, đề xuất chính sách để phát triển tài nguyên Internet phù hợp với tình hình chung của thế giới, đặc biệt sự thay đổi, phổ cập của mạng 5G, IoT; Chủ động phối hợp, hỗ trợ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các Sở TTTT, các Trung tâm CNTT, Cục CNTT của các Bộ/Ngành về tài nguyên Internet, chuyển đổi IPv6 kết hợp với cấu trúc mạng và khai thác, sử dụng đảm bảo an toàn hiệu quả tài nguyên Internet. Thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, phát triển các hạ tầng quan trọng của mạng Internet Việt Nam (hệ thống DNS quốc gia, trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX); Đẩy mạnh thúc đẩy chuyển đổi toàn bộ mạng Internet sang thế hệ mới IPv6, phấn đấu đến hết 2025, tỷ lệ chuyển đổi IPv6 đạt 70-80%; Phát triển tên miền “.vn”  đạt 1.000.000 tên miền vào năm 2025; Tham gia, giữ vai trò quan trọng trong các tổ chức, diễn đàn Internet trong khu vực và trên thế giới; Thực hiện vai trò trung tâm phát triển cộng đồng Internet Việt Nam phát triển trên tinh thần tin cậy, kết nối, chia sẻ, cùng nhau phát triển, chủ trì xây dựng hình thành VN-NOG quốc gia trên nền tảng VNIX-NOG đang hoạt động rất tích cực và hiệu quả, phát triển Việt Nam DNS-Forum; gắn kết với cộng đồng Internet khu vực và quốc tế….

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Anh Chung, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ đánh giá cao những kết quả mà Đảng Bộ VNNIC đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng đánh giá nhất trí cao với các nhiệm vụ trọng tâm, nhấn mạnh việc chủ động nắm bắt, tiên phong đi đầu trong giai đoạn tới đối với Đảng bộ VNNIC và đặc biệt nhấn mạnh việc tập trung phát triển đội ngũ và chất lượng đảng viên trong giai đoạn tới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Internet Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội: