BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức về đào tạo

  • Từ ngày 05/10/2010 đến ngày 08/10/2010, tại trụ sở chi nhánh VNNIC phía Nam, VNNIC đã tổ chức khóa đào tạo về IPv6 cho các cán bộ của Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist (SCTV). Tương tự như các khóa đào tạo IPv6 trước đây, tại khóa đào tạo này, VNNIC đã cung cấp các kiến thức cơ bản về IPv6, đồng thời cập nhật thông tin triển khai trên thế giới và tại Việt Nam cho các học viên.

  • Trong các ngày 27 đến 29/08/2008 và 5-7/09/2008, Trung tâm Internet Việt Nam đã tổ chức các khóa đào tạo về IPv6 cho các thành viên địa chỉ. Đây là một trong các hoạt động đào tạo thường niên của VNNIC nhằm nâng cao kiến thức quản lý và sử dụng tài nguyên Internet nói chung và IPv6 nói riêng cho các thành viên.

Subscribe to Tin tức về đào tạo