BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hơn 100.000 tên miền cấp cao ký tự tiếng Nga (.РФ) đã được đăng ký trong 3 giờ đầu tiên (16/11/2010)

Bên cạnh tên miền .RU, Liên bang Nga đã được ICANN duyệt cấp thêm tên miền .РФ. Từ ngày 21/09 - 10/11/2010, Trung tâm quản lý miền của Nga đã bắt đầu tiếp nhận các hồ sơ đăng ký ưu tiên tên miền .РФ.

Ngay trong giờ đầu tiên khi bắt đầu chính thức cho phép đăng ký tên miền, 36.607 tên miền .РФ đã được đăng ký. Trong giờ tiếp theo, 43.054 tên miền đăng ký mới và trong giờ thứ 3, 41.456 tên miền mới đã được đăng ký. Như vậy, tổng số tên miền .РФ được cấp phát ngay chỉ trong ba giờ đầu tiên đã dễ dàng đạt trên 100.000 tên miền. Điều này cho thấy nhu cầu lớn trong việc sử dụng tên miền với ngôn ngữ quốc gia của Liên bang Nga và cũng là xu thế mới về phát triển tên miền đa ngữ trên thế giới.

(Theo Coordination Center for TLD .RU)