Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản QPPL về quản lý và sử dụng TMQT tại VN (26/05/2017) | Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản QPPL về quản lý và sử dụng TMQT tại VN (26/05/2017)

Để giải quyết tình trạng vi phạm tập trung vào tên miền quốc tế hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) (ngày 26/5/2017). Đây là cơ hội để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế (TMQT) thảo luận, trao đổi với Bộ TT&TT, nắm bắt đầy đủ các quy định quản lý TMQT, vừa đảm bảo việc kinh doanh đúng quy định pháp luật, vừa tư vấn, hỗ trợ các chủ thể đăng ký một cách thuận lợi. 

Tham dự sự kiện có ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Võ Thanh Lâm - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ TTTT, ông Trần Minh Tân - Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cùng đại diện các đơn vị liên quan như Sở Công thương Hà Nội; Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh lân cận khu vực Hà Nội; Cục CNTT/Trung tâm CNTT các Bộ, ngành; các doanh nghiệp, NĐK cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền quốc tế và đại diện một số cơ quan báo chí. Nội dung phổ biến tại Hội nghị tập trung vào các vấn đề sau: (1) Các quy định liên quan đến đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế (TMQT); trách nhiệm của NĐK TMQT và chủ thể đăng ký, sử dụng TMQT tại Việt Nam; tình hình quản lý, sử dụng TMQT tại Việt Nam; (2) Phổ biến công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm về TMQT và định hướng công tác quản lý sử dụng TMQT.

Ông Trần Minh Tân - Giám đốc VNNIC phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về TMQT

Trong thời gian vừa qua, Bộ TT&TT đã phải xử lý rất nhiều vi phạm về việc sử dụng trang thông tin điện tử để thực hiện các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật. Điển hình như các trường hợp chủ thể của blockchain.info, myok.asia, minhchauecom.com, 188bet.com,... có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm về việc cung cấp thông tin trên mạng, thiết lập trang tin điện tử khi chưa có giấy phép. Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp có chủ ý đăng ký tên miền với dụng ý xấu, đăng ký dịch vụ ẩn thông tin để né tránh các quy định quản lý. Từ thực tiễn cho thấy 95% vụ việc vi phạm xuất phát từ TMQT do không thiết lập chế tài quản lý từ đầu nên việc sai phạm ngày càng nhiều, khó xử lý thậm chí không thể xử lý. Đồng thời thực trạng này cũng xuất phát từ quan điểm sai lầm cho rằng việc đăng ký, sử dụng TMQT tại Việt Nam là dễ dàng hơn, và không chịu sự quản lý, kiểm soát bởi các quy định của pháp luật Việt Nam. Điều này lâu dài dẫn đến hệ luỵ xấu ảnh hưởng đến việc phát triển cân đối giữa tên miền quốc gia và TMQT, tạo lỗ hổng cho các vi phạm về tên miền quốc tế ngày càng gia tăng. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng TMQT tại Việt Nam trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Ông Hồ Sĩ Vinh - Thanh tra Bộ phổ biến nội dung về tình hình thanh kiểm tra xử phạt các vi phạm trong đăng ký và sử dụng TMQT tại Việt Nam

Theo pháp luật Việt Nam, sử dụng bất cứ loại tên miền nào (tên miền quốc gia Việt Nam .VN hay TMQT) cũng đều phải tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam. Quy định này đã được cụ thể hoá từ các văn bản quản lý cấp cao nhất là Luật (Luật CNTT) cho tới các Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 24/2015/TT-BTTTT của Bộ TTTT. Theo đó, các chủ thể đăng ký tên miền quốc tế phải có trách nhiệm thông báo đầy đủ thông tin với Bộ TTTT trước khi tên miền được đưa vào sử dụng; đồng thời phải phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu. Nghĩa là chủ thể tại Việt Nam khi sử dụng tên miền quốc tế hay tên miền .VN đều phải tuân thủ các quy định như nhau về quản lý thông tin. Theo kết quả thanh tra, kiểm tra, một số vi phạm thường gặp như sau: sử dụng TMQT mà không thông báo hoặc thông báo thiếu thông tin, thông tin không chính xác, thay đổi thông tin mà không thông báo với Bộ TT&TT; cung cấp dich vụ đăng ký TMQT tại Việt Nam nhưng không phải là doanh naghiệp được thành lập theo pháp luật VN; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm quy định pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; NĐK TMQT có hành vi chậm báo cáo đến 15 ngày so với quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;…

Để giải quyết hiện trạng vi phạm tập trung vào TMQT như hiện nay, Bộ TT&TT đang tiến hành rà soát sửa đổi, thay thế các văn bản pháp luật liên quan. Theo đó, Nghị định thay thế, sửa đổi Nghị định 174/2013/NĐ-CP sẽ bổ sung cơ chế quản lý chặt chẽ hơn và tăng cường chế tài xử lý vi phạm đối với nhóm TMQT. Về phía VNNIC, Trung tâm đã, đang phối hợp với cơ quan Thanh tra các Sở Thông tin để xử lý các trường hợp vi phạm và sẽ tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh hơn công tác thanh tra, kiểm tra TMQT tế trên diện rộng trong năm 2017. Bên cạnh đó, nhiệm vụ cũng đặt ra cho các Sở TT&TT về việc tăng cường theo dõi, kiểm tra các nội dung website của cac chủ thể đăng ký tên miền nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố; đẩy mạnh công tác truyền thông trên các trang tin điện tử, báo đài về các quy định liên quan đến TMQT để nâng cao nhận thức cộng đồng.