BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hoàn thành khóa đào tạo cho các học viên của LANIC (Lào) về quản trị hệ thống DNS quốc gia (16/09/2011)

Ngày 16/09/2011, VNNIC đã tổ chức lễ tổng kết khóa đào tạo 6 tháng về quản trị, khai thác hệ thống DNS cho các cán bộ của Trung tâm Internet quốc gia Lào (LANIC). Khóa đào tạo này đã cung cấp cho các học viên LANIC các kiến chuyên sâu về việc thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống máy chủ tên miền quốc gia để triển khai áp dụng thực tế cho tên miền “.LA” của Lào. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Bưu chính Viễn thông Lào trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Cùng với việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, phía VNNIC cũng đã hỗ trợ tư vấn xây dựng chính sách, hạ tầng kỹ thuật quản lý tên miền quốc gia “.LA” của Lào nhằm giúp Lào có thể hoàn toàn chủ động trong công tác quản trị, khai thác hệ thống máy chủ tên miền DNS cũng như công tác phát triển tên miền quốc gia “.LA” sau khi được chuyển giao về Lào quản lý.