BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

ICANN công bố chính sách toàn cầu sửa đổi về số hiệu mạng ASN (14/10/2010)

ICANN đã phê chuẩn đề xuất điều chỉnh chính sách toàn cầu về số hiệu mạng (ASN) được Tổ chức Hỗ trợ Địa chỉ (ASO) gửi lên Hội đồng ICANN ngày 22/07/2010.

Trước đó, từ ngày 23/07 đến ngày 13/08/2010, đề xuất này đã được ICANN công bố lấy ý kiến rộng rãi từ cộng đồng và không có ý kiến phản đối nào từ phía cộng đồng. Chính sách sửa đổi này mở rộng khoảng thời gian cho phép các Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực (Regional Internet Registry – RIR) có thể duy trì song song hai loại số hiệu mạng ASN (32bit và 16bit) cho đến hết ngày 31/12/2010 thay vì 31/12/2009 như trước đó.

Lý do của việc điều chỉnh thay đổi này xuất phát từ thực tế một số hãng sản xuất thiết bị và phần mềm không kịp triển khai ứng dụng số hiệu mạng ASN 32 bit vào các sản phẩm của mình theo tiến độ dự kiến ban đầu của cộng đồng địa chỉ. Điều này là một trở ngại lớn đối với một mạng lưới mới cần sử dụng số hiệu mạng ASN 16 bit trong khi các RIR không thể cấp phát do quy định trong chính sách quản lý ASN hiện hành của ICANN.

(Theo ICANN)